• Ontdek het persoonlijk profiel van uw Meervoudige Intelligenties

Ontdek het persoonlijk profiel van uw Meervoudige Intelligenties


MIDAS™ staat voor Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales en is een Meervoudige Intelligenties Ontwikkelings Schaal. Dit instrument is ontwikkeld door neuropsycholoog Dr Branton Shearer en wordt gebruikt in de Verenigte Staten, Afrika, Asie en Europa. Het is een betrouwbare en gevalideerde zelfbeoordelingsvragenlijst om uw eigen MI-profiel te verkennen en te ontwikkelen. De schaal is vertaald in het Nederlands en bij belangstelling kunt u een MIDAS™ Coach assessment aanvragen bij mijn bedrijf Mantra of indien u niet in de buurt van de randstad woont via Stichtingami.nl.

In dit Engelstalige interview geeft Dr Branton Shearer een korte uitleg en beschrijving van de MIDAS™.

Belangstellenden kunnen individueel als ook voor een groep individuen (b.v. team van collega’s binnen een organisatie) een MIDAS™ Coach assessment aanvragen  .

De MIDAS™ afname en rapportage is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • informatie uitwisseling tussen kandidaat (organisatie) over doel, toepassing,
  • bij akkoord, voorbereiding voor afname en uitnodigen (via email) van kandidaten voor invulling van MIDAS™ vragenlijst.
  • maken van rapportage en uitnodigen van een of meerdere kandidaat(en) voor een MIDAS™rapportage gesprek. Voor dit gesprek op individuele basis dient men 1,5 uur te reserveren.
  • kosten van de MIDAS™ komen op 230,00 euro ex BTW voor voorbereiding, rapport en het validatiegesprek, en feedback en reflectiesessie van 1,5 uur