• Coaching en Mentoring in Delft

Coaching en Mentoring in Delft

'Leading others
to lead themselves'        Birgitt Williams, 2015 


Mentoring
Mentor was de naam van de oude koning van Ithaka in de Griekse mythologie. Hij kreeg de jonge Telemachus onder zijn hoede met de opdracht: 'leer hem alles wat je weet!'
Mentoring in deze zin bestaat uit de krachtige en effectieve mix van coaching, kleine colleges en indien gewenst opgedane levenservaring, die samen een platform zijn om met u de juiste antwoorden voor uw vraag te vinden.

Ik coach, geef psychoeducatie en deel alle ervaringen uit mijn leven als deze van toepassing zijn.

Kom naar Delft voor coaching en/of mentoring. Nieuwe Plantae 28, Delft op donderdag of op afspraak.Executive Coaching en Teamcoaching

  • Leiderschapscoaching
  • Wat betekent de paradox van het leiden van een innovatief team?


Shadow Coaching

  • Advies voor een complex project dat u wilt uitvoeren, maar waarvoor u binnen uw organisatie weinig ondersteuning en hulp kunt krijgen, terwijl u ook nog niet de nodige ervaring hebt.
  • Hoe kunt u omgaan met de spanning?
  • Hoe kunt u uw eigen onzekerheden managen in relatie tot de eisen van de organisatie?
  • Hoe managed u de relaties en uw netwerken?
Alle coaching bij Mantra is maatwerk.