• De Meerwaarde van het gebruik van Meervoudige Intelligenties in Genuine Contact

De Meerwaarde van het gebruik van Meervoudige Intelligenties in Genuine Contact

In het laatste kwartaal van 2020 werd ik geintervieuwd door twee Co-Owners van de Genuiniece contact Organisation, namelijk Doris Gottlieb en Anna Caroline Türk. De podcast van het interview is gebubliceerde op de Genuine Contact Sate en ik ben trots and blij, dat ik deze hier ook met u kan delen.

Genuine Contact and Multiple Intelligences