• De Meerwaarde van het gebruik van Meervoudige Intelligenties in Genuine Contact

De Meerwaarde van het gebruik van Meervoudige Intelligenties in Genuine Contact

In het laatste kwartaal van 2020 werd ik geintervieuwd door twee Co-Owners van de Genuine Contact Organisation, namelijk Doris Gottlieb en Anna Caroline Türk. De podcast (Engels) van het interview is gebubliceerd op de Genuine Contact Site en ik ben trots and blij, dat ik deze hier ook met u kan delen.

Genuine Contact and Multiple Intelligences